Nowe, uproszczone wymagania techniczne dla warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym zostało opublikowane 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2343). Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 4a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, […]

Kolorowe ogniwa fotowoltaiczne w systemach BIPV

Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem w historycznych dzielnicach miejskich rozwija się powoli, ponieważ koliduje z obiektami dziedzictwa kulturowego. Zespół z Uniwersytetu Technologicznego w Delft w Holandii ma nadzieję, że zmieni to dzięki nowej metodzie dodawania kolorowych filtrów optycznych do systemów BIPV. – Można je umieścić bezpośrednio na komercyjnym ogniwie słonecznym, aby zmienić jego kolor, lub na przedniej […]

Klej przewodzący prąd elektryczny dla optymalizacji wydajności ogniw HJT

Firma Mondragon Assembly– producent zaawansowanego technologicznie sprzętu – opracowała wysoce precyzyjną maszynę Tabber & Stringer. Urządzenie mogło powstać dzięki współpracy, którą firma nawiązała z Narodowym Instytutem Energii Słonecznej (INES), jednostką francuskiej Komisji ds. Energii Alternatywnych i Energii Atomowej (CEA). Maszyna pracuje z zastosowaniem kleju przewodzącego elektrycznie (ECA), używanego w technologii produkcji ogniw o wysokiej wydajności HJT. Jest […]

Produkcja krzemu multikrystalicznego

Krzem multikrystaliczny (Mc-Si) to materiał krzemowy z wieloma ziarnami kryształów o różnej orientacji i kształcie. Mc-Si jest często określany jako synonim krzemu polikrystalicznego, jednak określenie Mc-Si zwykle odnosi się do materiału krzemowego o wielkości ziarna lub kryształu większej niż 1 mm. Po wyprodukowaniu z powszechnie dostępnych zasobów kwarcytu – polikrzemu (proces opisany w artykule „Produkcja […]