Niemcy przyśpieszają realizację swojego planu rozbudowy odnawialnych źródeł energii przez inwazję na Ukrainę.

Niemcy planują szybszą realizację swoich planów w sprawie energii wiatrowej oraz słonecznej. Przyśpieszenie decyzji spowodowały aktualne wydarzenia na Ukrainie oraz zbyt duża zależność od gazu dostarczanego z Rosji. Ograniczenie importu gazów naturalnych z Rosji jest bardzo trudne do zrealizowania dla Niemiec zwłaszcza że zapowiedzieli już oni zaprzestanie produkcji energii z atomu w tym roku a […]